Vállalkozzon okosan!

Fejlessze cégét ingyenes E-learning oktató anyagok segítségével!

100% Online
Moduláris
Tesztek
Videók

Hasznosítható és gyorsan elsajátítható tudás!
Első osztályú szakértőktől, digitális technológiával!

Tegye ellenállóbbá vállalkozását naprakész tudással, új ismeretekkel, azonnal!

MEGNÉZEM A VIDEÓKAT!

A képzési rendszer működése a Chrome, Edge vagy Firefox böngészőkben támogatott.

Magyarország első, ingyenesen elvégezhető komplex online képzése a digitális transzformáció és generációváltás témakörében!

Milyen modulokból áll az E-learning?

Üzleti innováció

Megismertetjük, mi minősül vállalati innovációnak és kutatás-fejlesztésnek és bemutatjuk a témában érintett hazai intézményeket.

Segítséget adunk ahhoz, hogyan generáljon innovációs projekteket vállalkozásában: bemutatjuk a leghasznosabb innovációs módszertanokat és nemzetközi modelleket, és tanácsokat adunk az inspirációra és az ötletgenerálásra.

HR kihívások és agilis átalakulás

A modul első blokkjában a küldetés és a kultúra kapcsán bemutatjuk, mekkora erő rejlik abban, ha a munkatársakat

a havi béren túl összeköti egy nagy, közös hosszú távú cél, valamint, ha konstruktív értékeken alapul a mindennapi viselkedés. További témánk a teljesítmény, elsősorban a tehetségek, a vezetői utánpótlás és az elkötelezettség felől nézve, praktikus eszközöket adunk a mérésre és értékelésre. A harmadik blokkban megmutatjuk, miért és hogyan fejlesszük a vezetőket és a munkatársakat. Foglalkozunk a képzési igények meghatározásának alapjával és a személyes célokból fakadó igényekkel. Megkülönböztetjük a kötelező és szabadon választott, valamint az egyéni és csoportos képzéseket, és irányt mutatunk a képzések adminisztrációjával kapcsolatban. A képzés negyedik blokkjában pedig az egyik legújabb HR kihívással, az agilis szervezeti működéssel foglalkozunk.

Digitalizáció

Megismerheti, hogy milyen változásokat okoz a gyorsuló technológiai fejlődés:

az aktuális, általános hatású digitális trendeket gyakorlati példákkal támasztjuk alá. Megismerkedhet egy egyszerűen használható trendelemzési módszertannal, amely segítségével egy új trendet, vagy technológiát 1 órán belül bárki a saját vállalkozására alkalmazhat. Külön fókuszt kap a digitális ügyfélélmény, az ügyfélszolgálatok, értékesítési pontok esetében. Bemutatjuk továbbá az adatalapú vezetés 4 szintjét és lehetséges alkalmazási területeiket.

A közvetlen vezetés átadása

Tanulmányozzuk, hogy mit jelent egy vállalat éléről visszavonulni, melyet nem ritkán egy élet munkájával épített fel a vezető.

Külön vizsgáljuk a személyeket (ki, kinek és kinek a segítségével), a tartalmat (a vállalat egyes területei és a vezetői feladatok, módszerek és lépések). Egy egész blokkot szentelünk a bizalom és az elengedés lélektani hátterének, végül az átadás praktikus nehézségeit vesszük sorra az átadó és az átvevő vezető szemszögéből, majd felvázoljuk a lehetséges megoldásokat ezekkel kapcsolatban.

Belső és külső kommunikáció

Ebből a modulból megtanulhatja, hogyan lehet a vállalatunk ügyfelei, partnerei és munkatársai felé hatékonyan eljuttatni üzeneteinket.

Az első részben rendszerezzük a különböző digitális kommunikációs csatornákat (honlap, blog, hírlevél stb). Megismerheti a teljes folyamatot: célkitűzés, értékajánlat és versenyelőny, digitális eszközök kiválasztása. A második részben a munkatársainkkal folytatott kommunikációt taglaljuk: bemutatjuk, hogy stratégiai és operatív szinten miként harmonizáljuk a vállalati kultúrát, a belső kommunikációt az üzleti szempontokkal. Kitekintésként jó gyakorlatokat sajátíthat el a hatékony megbeszélésekhez, az írásbeli bejelentésekhez, és a pletyka kezeléséhez.

Változásmenedzsment

Ebben a modulban folyamatot és módszereket ismerhet meg, hogy bármilyen változást hatékonyan tudjon menedzselni a felelős vezető és az érintettek.

A stratégia, a résztvevők és a kommunikáció témáit megkülönböztetve, Kotter 8 lépéses folyamatát használva a generációváltás specifikumait is megvizsgáljuk. A második részben a tervezett és a 'vis maior' változások érzelmi fázisaival foglalkozunk. Megtudhatja, hogy mi kell ahhoz, hogy a változás sikeresen végbe menjen a szervezetben, külön kiemelve a vezetői feladatokat.

Nemzetközi kapcsolatok és terjeszkedés

Megismerheti, hogy miért és hogyan érdemes üzletet kötni Magyarországon kívül.

Bemutatjuk a tipikus exportpiacokat, a kereskedelmi trendeket, és a különböző külpiacra lépési formákat a klasszikus exporttól a platformgazdaságig. Számba vesszük a motiváló és hajtóerőként funkcionáló tényezőket éppúgy, mint a lehetséges akadályokat. További blokkok: az EU és a magyar állam exportszabályozása és támogatásai, az Unión kívülre irányuló kereskedelmet támogató eszközök, a külpiaci üzletkötés lépései és fortélyai, a lehetséges kockázatok kezelése.

Pénzügyi tervezés és finanszírozás

A modul a vállalatok tudatos pénzügyi tervezését segíti elő üzleti tervvel és különböző finanszírozási formák ismertetésével.

Megismerkedhet a különböző finanszírozási formákkal: a hitelekkel, az állami forrásokkal, a tőkebefektetésekkel és a tőzsdével. Bemutatjuk, hogy a különböző célokhoz milyen forrás bevonása a megfelelő, és a folyamattal, dokumentumokkal is megismerkedünk, hogy kényelmesen érezze magát a vállalkozó egy potenciális befektetővel/hitelezővel való tárgyaláson.
A tudatos pénzügyi tervezésről is lesz szó: az üzleti terv egyes tartalmi elemeit példák segítségével tesszük érthetővé: cégbemutatás, piacelemzés, termékek és szolgáltatások ismertetése, marketing és értékesítési terv, pénzügyi részek. Külön kitérünk arra, hogyan hozhatja ki a legtöbbet egy bemutatkozó helyzetből.

Szektoronkénti digitalizáció

Megismerheti, milyen lehetőségeket és veszélyeket jelent az agrárium, az alkatrészgyártás, az építőipar és a vendéglátás számára a digitalizáció.

Széleskörű hazai iparági tapasztalattal rendelkező és a modern technológiák alkalmazásában úttörő szakértők tudását ötvözzük, hogy vállalkozása számára megvalósítható projektötleteket mutassunk be.

A fenntartható vállalkozás

Miért és hogyan jelenjen meg a fenntarthatóság a vállalkozásom életében?

Vázoljuk a fenntarthatóság hátterét: az emberi tevékenység környezeti hatásait a vállalati felelősséget általában, és a jogszabályokat. Kitérünk a támogató intézményekre, és a pályázati-finanszírozási lehetőségekre is. Közérthetően bemutatjuk, milyen aspektusokban értékelhetjük a fenntarthatóságot és a felelős irányítást (ESG). Ismertetjük a kulcsfogalmakat is: életciklus-szemlélet, körforgásos gazdaság, ökodizájn, társadalmi felelősségvállalás, társadalmi vállalkozások, zöldremosás.

"Használja fel az E-KKV-ban összegyűjtött tudásanyagot arra, hogy vállalkozását sikeresen vezesse át az új évtizedbe!"

Fábián Gergely
vezérigazgató, BIB Zrt.

Milyen megoldást kínálunk?

A 9 modulos online képzés a digitalizáció és a generációváltás által érintett minden témában átfogó tudással látja el a résztvevőket. A teljes kurzuskínálat időtartama 70 óra, amely lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy a 9 különböző témakört mélyebben tanulmányozzák, és részletes példák segítségével gyakorlati ismeretekre tegyenek szert.

Milyen kihívások kezelésére készült az E-KKV Képzés?

Válságkezelésre
Nemzetközi terjeszkedésre
Szemléletformálásra
HR kihívásokra
Üzleti innovációra
Generációváltásra

A digitális transzformációt és a generációváltást sikeresen végrehajtó vállalatoknak nő az esélye a külpiacra lépésre és a regionális vagy akár globális szerep megszerzésére is.

Különösen most, hogy számos szomszédos, illetve fejlett országban a meglévő szereplők piacát jelentősen átrendezheti a válság eltérő mértéke és kezelésének eltérő módszerei.

Minden sikeres vállalkozás életében kritikus fordulópont a vezetőváltás, de egyben megújulást ígérő lehetőség is főleg, ha egy innovatív technológiai változással együtt történik meg. A családi vállalkozások sikeres továbbviteléhez fontos a következő generáció felkészültsége és bevethetősége, hogy biztosítva legyenek a cégvezetői készségek, menedzsment technikák, innovációs módszertanok, digitális technológiai ismeretek.

További információt kérek
Captcha Code

Evolúció program

Együttműködő partnereink

Bay Zoltán
BiB
Brancs
CED
Danube Capital
Ernst & Young
Future Now
Glósz és Társa
Hiventures
IFKA
Markcon Informatikai Kft.
Nexius Learning
OD&IT Solutions
PP Konferenciaközpont
Seed